piątek, 11 kwietnia 2008

Co to jest to Agile Project Management?

Jak w największym skrócie wytłumaczyć czym jest zwinne zarządzanie projektami (Agile Project Management)? Odpowiedź w szczegółach będzie inna w zależności od tego do kogo ma być skierowana. W jednym zdaniu powiedziałbym tak:

Dla organizacji, działających w warunkach, w których istnieje niepewność dotycząca technologii bądź wymagań klienta, Agile Project Management jest klasą metod zarządzania projektami pozwalającą,w odróżnieniu od innych, na natychmiastowe rozpoczęcie, uporządkowane poprowadzenie i zakończenie z sukcesem projektów kierując sie cały czas przepływem wartości dodanej dla odbiorcy produktów projektu.*

Miejscem, gdzie metody zwinne znajdują najlepsze zastosowanie są te środowiska, w których występuje niepewność. Na przykład wszelkiego typu projekty innowacyjne lub projekty dla bardzo szybko zmieniających się rynków (internet, „nowe media”). W takich wypadkach nie ma możliwości dokładnego zaplanowania całości projektu w sensownym czasie. Mamy więc klasyczny dylemat: albo planujemy dokładnie (bo tak jest bezpiecznej) i odkładamy start projektu w nieskończoność albo zaczynamy działać szybko (bo tak wymaga rynek) w oparciu o niepełne plany. Metody zwinne rozwiązują ten potencjalny konflikt dając zestaw narzędzi pozwalający na rozpoczęcie projektów w nie będąc pewnym całego planu osiągnięcia celów projektu. Co więcej dają możliwość usystematyzowania prac nad takim projektem w sposób, który gwarantuje, że zespół mimo braku posiadania pełnego planu pozostanie na właściwej drodze i będzie wykonywał właściwe zadania.

Metody zwinnego zarządzania projektami są tak skonstruowane, że mimo braku pewności co do dróg osiągnięcia celów projektu jeden parametr jest cały czas w punkcie skupienia zarówno kierownictwa projektu jak i każdego członka zespołu. Tym parametrem jest przepływ dodanej wartości biznesowej dla odbiorcy produktów projektu (klienta). Ta jedna cecha stanowi, że w połączeniu z elastycznością tego rozwiązania projekty realizowane metodami zwinnymi mają zdecydowanie większe szanse zakończyć się sukcesem. Klient jest zaangażowany w cały proces decyzyjny w projekcie zwinnym. Zespół projektowy realizując projekt ściśle odpowiada na potrzeby klienta dostarczając mu dokładnie te elementy, które stanowią realną wartość dodaną dla klienta. Takie podejście powoduje, że z jednej strony zespół projektowy uczy się co ma a co nie ma wartości w danym projekcie, z drugiej odbiorca produktu (klient) doskonale wie, że będzie dostawał dokładnie to, co dla niego jest wartościowe a nie to co wartościowe jest dla zespołu projektowego.

Na koniec rzecz wcale nie najmniej ważna, którą zawsze lubię podkreślać. Zarządzanie zwinne projektami, poprawnie zaimplementowane, oprócz opisanych wcześniej realnych zalet biznesowych ma jedną niepowtarzalną zaletę ludzką: zespoły projektowe po prostu lubią pracować tą metodą. Jakie są tego powody tłumaczyłem tutaj. A możliwe implikacje biznesowe przedstawiałem nie swoimi słowami tutaj.


*Dodatkowy warunek konieczny: produkty projektu można dostarczać w postaci inkrementacyjnej. To oznacza, że funkcjonalność, którą spodziewamy się dostać w ramach całego projektu powinna być możliwa do podzielenia na tak małe części, aby każdą z nich dało się wykonać w ramach jednej, dość krótkiej (2-6 tygodni), iteracji.

1 komentarz:

Marek P pisze...

Projekt zgodnie z definicją ma ściśle określony zakres, czas i budżet więc Agile nie jest metodyką zarządzania projektem bo nie spełnia tej definicji jak pan sam powyżej napisał. Agile jest metodyką zarządzania PROCESEM produkcyjnym (Agile manufacturing, Agile software development). Nie ma czegoś takiego jak Agile project management.