czwartek, 3 kwietnia 2008

Metody zwinne w organizacji "stabilnej" cz. 4

Dzisiaj po raz ostatni napiszę o tym dlaczego stabilne organizacje przechodzą na zwinne zarządzanie projektami. Powód, który zostawiłem na koniec jest dość kontrowersyjny, choć jednocześnie jest dość często wymieniany przez managerów z firm, które wdrożyły zarządzanie zwinne projektami.

Powodem, dla którego przechodzi się na zarządzanie zwinne jest często chęć przestawienia organizacji z nastawienia czysto technicznego na nastawienie biznesowe. Tradycyjny paradygmat zarządzania przyłożony do organizacji produkujących bardzo zaawansowane technicznie produkty takie jak na przykład oprogramowanie powoduje bowiem, że wewnątrz organizacja zaczyna skupiać się na technice podczas gdy na zewnątrz powinna skupiać się na zaspokajaniu biznesowych potrzeb klienta. Inżynierowie pracujący w organizacjach zarządzanych tradycyjnie przez większość swojego czasu zastanawiają się jak rozwiązać problem techniczny a nie problem biznesowy klienta. Wbrew pozorom to nie to samo. W niektórych firmach powstają wręcz specjalne działy analityków, których jedynym zajęciem jest przekładanie wymagań biznesowych na wymagania techniczne. Założenia za tym stojące są takie, że inżynierowie nie mogą zrozumieć wymagań biznesowych a z drugiej strony, że klient nie jest w stanie pojąć techniki. O ile to drugie być może jest prawdziwe to zarządzanie zwinne projektami całkowicie odrzuca założenie pierwsze.

Całe proces zarządzania zwinnego został tak stworzony by na każdym etapie dbać o klienta. Inżynier pracujący nad projektem głównie rozwiązuje problemy klienta i spełnia jego wymagania. Każde działanie zespołu projektowego jest podporządkowane wypełnieniu wymagania funkcjonalnego klienta. Wymagania funkcjonalne zaś są reprezentacją wartości dodanej dla klienta, czyli tego, za co firma realizująca projekt dostaje pieniądze. Takie podejście pomaga inżynierom skupić się na rozwiązywaniu realnych problemów klientów a nie problemów technicznych, które często są ciekawe i interesujące ale w żadnym razie nie przyczyniają się do znacznej poprawy funkcjonalności produktu.

Kolejną cechą pomagającą zespołowi projektowemu nastawić się na rozwiązywanie potrzeb klienta jest sposób zapisywania wymagań i idący za tym stały kontakt z klientem. W projektach zwinnych zakłada się, że wymagania pierwotnie spisywane są na dość dużym poziomie ogólności. Następnie są one uszczegółowiane podczas bieżących kontaktów z przedstawicielami klienta. Jak już kiedyś wspominałem rozwiązuje to problem kodowania i dekodowania informacji – osoby implementujące wymagania na bieżąco i bezpośrednio od klienta dostają informację o tym jak będzie wykorzystywana zlecona funkcjonalność. Otrzymywanie tych informacji bezpośrednio od klienta z pominięciem zespołu analityków oznacza lepszy kontakt z rzeczywistym światem klienta i zdecydowanie lepszą komunikację. Doświadczenie projektów prowadzonych metodami zwinnymi wskazuje, że ilość niepoprawnie (z punktu widzenia klienta) działających funkcji produktu jest nieistotnie mała. Oczywiście wszystko to pod warunkiem, że klient zgodzi się poświęcić swój czas na intensywną komunikację z zespołem projektowym – zwykle nie ma z tym jednak problemu, gdyż w zamian uzyskuje zdecydowaną korzyść w postaci lepiej przemyślanego produktu.

Dużą rolę w skupieniu na kliencie odgrywają przeprowadzane po każdej iteracji prezentacje działającego produktu. Podczas tych prezentacji klient może i powinien sam używać produktu wytworzonego do tej pory w projekcie. Najłatwiej jest to zrobić w przypadku oprogramowania komputerowego, gdzie po prostu klient dostaje do ręki klawiaturę i myszkę. Może w pełni korzystać ze wszystkich funkcji, które miały być wyprodukowane we właśnie zakończonej iteracji. NA tym samym spotkaniu obecni są także członkowie zespołu projektowego, którzy na żywo widzą, w jaki sposób klient używa ich produktu. Takie spotkania bardo pomagają ustawić właściwą perspektywę biznesową wśród zespołu. Szczególnie, że odbywają się relatywnie często. Zdarzało się wielokrotnie, że zespół widząc jak ich klient używa produktu proponował rewolucyjne zmiany w produkcie wielokrotnie upraszczające sposób użycia i w efekcie pozwalające klientowi pracować dużo bardziej efektywnie.

Na koniec mała uwaga: w żaden sposób nie chcę tutaj dowieść, że tradycyjnie zarządzane projekty nie są nastawione pro-kliencko. Twierdzę jedynie, że metody zwinne wydatnie pomagają skupić się na rozwiązywaniu faktycznych problemów klienta, komunikacji z klientem oraz na sposobie, w jaki faktycznie będzie wykorzystywany produkt końcowy.

Brak komentarzy: