poniedziałek, 17 listopada 2008

User Acceptance Tests

Ostatnio prowadziłem szkolenie z agile, podczas którego padło bardzo logiczne pytanie: „a co z User Acceptance Tests (UAT – testy akceptacyjne)? kiedy je się wykonuje i jak zapewnia się, że podczas ich trwania ma się dostęp do grupy wykonawczej, aby ewentualnie naprawić zgłoszone przez użytkowników błędy?”. Pytanie jak najbardziej logiczne, dobre i odpowiedź powinna gdzieś być do znalezienia. Niestety po przeszukaniu dostępnej w mojej biblioteczce literatury okazało się, że odpowiedzi na to pytanie nie ma w posiadanej przeze mnie literaturze agile. Dlatego napiszę co ja na ten temat sądzę i jak ta sprawa była rozwiązywana w firmach, w których widziałem duże wdrożenia metod zwinnych. I przy okazji: jak ktoś gdzieś ma opis w literaturze takiego lub podobnego rozwiązania to bardzo proszę o podanie mi źródła.

„Problem” z User Acceptance Tests wynika z faktu, że według procesów agile grupa wykonawcza, pracująca nad projektem powinna cały czas w ramach iteracji dostarczać kolejne działające inkarnacje produktu. Tymczasem w tzw. świecie realnym, w którymś momencie przychodzi moment, kiedy taki działający produkt należy pokazać klientowi, który to klient powinien się zdecydować czy produkt spełnia jego wymagania czy nie. Ta właśnie procedura nazywa się testami akceptacyjnymi (UAT) i zwykle trwa jakiś czas- na pewno nie jeden czy nawet dwa dni. Co więcej z punktu widzenia firmy produkującej oprogramowanie jest to czas, który jest krytyczny. W trakcie testów akceptacyjnych musi być stały dostęp do zespołu, który wytworzył dany produkt aby bardzo szybko reagować na ewentualne błędy (pamiętajmy, że testuje to już klient – użytkownik ostateczny). Jak to więc zrobić, aby mieć dostęp do grupy wykonawczej w środowisku agile?

Ano bardzo prosto. Tylko trzeba się wznieść na „poziom wyżej”. Tak jak już kiedyś pisałem poziom iteracji i poziom wersji rządzi się trochę innymi prawami jeżeli chodzi o planowanie. Przypomnę tylko, że w ramach jednej wersji może być kilka iteracji. Wersja natomiast oznacza wersję produkcyjną, która zostaje zainstalowana u klienta ostatecznego w jego środowisku produkcyjnym. W ramach danej wersji następujące po sobie iteracje stanowią pewną całość i odbywają się jedna po drugiej, bez przerw. Nikt jednak nie powiedział, że tak samo musi być z wersjami. Często jest to w ten sposób rysowane w różnej literaturze (prace nad kolejną wersją rozpoczynają sie natychmiast po zakończeniu prac nad poprzednią), ale praktyka często weryfikuje takie podejście. W praktyce jest tak, że po zakończeniu pracy nad jedną wersja produkcyjną danego produktu następuje jej wypuszczenie i wdrożenie (deployment) w środowisku klienta. Natomiast prace nad kolejną wersją tego samego produktu zaczynają się zwykle z pewnym opóźnieniem (na przykład 2-4 tygodnie). W trakcie tego „opóźnienia” odbywają się dwie rzeczy. Po pierwsze klient przeprowadza UAT wersji, którą dostał. Jako, że w tym czasie nie ma prac rozwojowych nad wersją kolejną to w przypadku jakiejkolwiek awarii zespół wykonawczy jest w stanie bardzo szybko zareagować na ewentualne problemy. Jednak zespół wykonawczy nie przeznacza tego czasu tylko na bycie w gotowości. Oprócz tego, ten czas przeznaczany jest na przygotowanie do rozpoczęcia prac nad kolejną wersją. Zwykle oznacza to w praktyce przejrzenie z kierownikami produktu wszystkich funkcjonalności mających wejść w skład następnej wersji, nadanie im priorytetów oraz przeprowadzenie wstępnej estymacji. I nie jest to wbrew zasadom agile – wręcz przeciwnie, powtórzę po raz kolejny, że agile to nie chaos i kierownicy produktu powinni na początku prac nad wersją wiedzieć co chcą w jej ramach dostać. Zwłaszcza jeżeli chodzi o funkcjonalności o wysokich priorytetach, które wejdą do produkcji w pierwszych iteracjach pracy nad nową wersją.

Na koniec podsumowując w jednym zdaniu: praktyka wskazuje, że User Acceptance Tests w projektach agile przeprowadza się w „przerwie” pomiędzy pracą nad kolejnymi wersjami produktu.

Brak komentarzy: