piątek, 12 grudnia 2008

Innowacje organizacyjne

Na początek trochę teorii i rozważań "podstawowych".

Świat jest przez nas opisywany za pomocą pewnych reguł. Stałych i niezmiennych. Te reguły określają to w jaki sposób działa świat (np. masy się przyciągają). Na podstawie reguł, które naszym zdaniem opisują świat, tworzymy pewnego typu metody i procedury, które są niczym innym jak zastosowaniem tychże reguł do konkretnego środowiska (np. szklankę stawiamy na stole a nie obok stołu - bo spadnie, co wynika wprost ze wspomnianej wcześniej reguły).

Przy takim spojrzeniu na organizacje działające w świecie rzeczywistym możemy założyć, że są dwie metody wprowadzania innowacji w organizacji. Pierwszy to zmiana metod i procedur. Po prostu jak chcemy wprowadzić coś nowego to zaczynamy od tego, że zmieniamy sposób działania ze starego na nowy. Następnie sprawdzamy czy nowy sposób działa lepiej czy gorzej, oczywiście względem pewnego konkretnego wskaźnika, który powinniśmy wyznaczyć zanim cokolwiek zaczniemy zmieniać. Ten sposób nazywa się często z angielska learning-by-doing.

Jest też drugi sposób wprowadzania innowacji, który o ile dobrze kojarzę nazywa się learning-by-understanding. Ten sposób zakłada, że zanim zaczniemy zmieniać cokolwiek w metodach i procedurach powinniśmy przeanalizować reguły, które rządzą danym kawałkiem rzeczywistości. W tym zwłaszcza upewnić się, czy to co wydaje się nam regułą opisującą daną rzeczywistość na pewno nią jest. Można tu zastosować metodę naukową. Dopiero jak mamy wystarczająco dobre reguły, to na ich podstawie konstruujemy metody i procedury. Tak aby wypełniały te zidentyfikowane reguły w konkretnym środowisku.

Powyższe uwagi są uwagami ogólnymi, ale jak najbardziej stosują się do agile a tak konkretnie do wdrażania metod zwinnych w organizacjach. Wielkim błędem jest wdrażanie metod "bo tak wszyscy robią", czy z innych tego typu powodów. A tak niestety często się dzieje. Niestety. To jest typowe podejście zmiany procedur i metod oraz później modlenia się o rezultaty. Stosując nielubiane przez mnie porównania wojskowe jest to podobne do radzieckiego "rozpoznania bojem". Ze względu na historycznie przetestowany poziom strat własnych podejście jest bardzo niezalecane. Zalecane jest za to sprawdzenie jakie reguły obowiązują w danym wycinku rzeczywistości, w którym porusza się dana organizacja. Dopiero na tej podstawie można skonstruować zestaw metod i procedur, które wdrożone przyniosą dokładnie taki efekt jak spodziewany.

To, co opisałem powyżej jest jedną z przyczyn dla której nie słyszałem o udanym wdrożeniu metod zwinnych, które było przeprowadzone ściśle według książki. Po prostu książki opisują pewną wiedzę ogólną a każda z organizacji działa w trochę innym otoczeniu, więc zestaw praktyk i metod musi być inny (choć reguły mogą, ale nie muszą, być takie same). I stąd właśnie do wdrożenia metod zwinnych często firmy potrzebują pomocy z zewnątrz - aby ktoś bezstronny "obejrzał" daną organizację i pomógł zdefiniować właściwe działania.

Brak komentarzy: