środa, 29 lipca 2009

Metody realizacji projektów

Poniżej moje autorskie, przygotowane w konkretnym celu i dla konkretnej okazji, o której tutaj nie będę pisał, porównanie metod realizacji projektów. Można używać do woli, pod warunkiem podania źródła.

Metoda ścieżki krytycznej + EVM
Motywacja historyczna:
W dużych projektach rządowych chciano wiedzieć, na którym ciągu zadań powinien skupiać się kierownik, aby zapewnić realizację projektu w czasie.

Typowe rezultaty wdrożenia metody:
 • Projekt zobrazowany jako lista prac do wykonania na osi czasu
 • Ustalona odpowiedzialność za zadania
 • Zmniejszone ryzyko opóźnienia projektu
 • Możliwość formalizacji planowania i zarządzania projektami
 • Iluzja pełnej kontroli (daty rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania)
 • Realna możliwość oceny efektywności prac zakończonych (EVM)
Typowe przeszkody we wdrożeniu
 • Metoda tak stara, że teoretycznie nie powinno być, ale:
 • Wymusza dużą formalizację projektów
 • Nie daje szybkich wygranych
 • Generowane są dane a nie informacje
 • Łatwo skupić się na przerzucaniu formularzy zamiast zarządzaniu projektem

Łańcuch krytyczny (CCPM)
Motywacja historyczna:
Dla przedsiębiorstw komercyjnych kluczowe stało się realizowanie projektów w pierwotnie planowanym terminie przy ograniczonej liczbie zasobów


Typowe rezultaty wdrożenia metody:
 • Projekt zobrazowany jako sieć połączonych zadań
 • Ustalona odpowiedzialność za zadania
 • Minimalne choć bardzo intensywny proces nadzorowania projektów
 • Brak przeciążenia zasobów
 • Maksymalizacja prawdopodobieństwa oddania projektu na czas (do 95%)
 • Możliwość proaktywnego nadzorowania realizacji
Typowe przeszkody we wdrożeniu
 • Brak jest jasnego uzasadnienia biznesowego wdrożenia
 • Wymaga zmiany kultury pracy i mierników
 • Pełne wdrożenie wymaga zgody wszystkich szczebli i działów
 • Metoda na tyle skomplikowana, że wymaga wdrożenia zintegrowanego systemu IT
 • Postrzeganie jako wdrożenia tylko systemu IT
 • Metoda nieodporna na zmiany sieci projektu w trakcie trwania


Metody zwinne (agile)
Motywacja historyczna:
Branża informatyczna zauważyła, że konieczność planowana całości projektu przed jego rozpoczęciem nie sprawdza się w środowisku, gdzie zmiany bardzo łatwo się wprowadza – zastosowano podejście radykalnie różne od dotychczasowych


Typowe rezultaty wdrożenia metody:
 • Projekt rozpisany jako lista funkcjonalności produktu
 • Szybkie dostarczanie najbardziej wartościowych funkcji
 • Nowe wersje dostarczane regularnie
 • Łatwe dostosowywanie produktu do zmian
 • Można pracować mimo braku pełnego planu
 • Zdrowe relacje w zespołach

Typowe przeszkody we wdrożeniu
 • Zbyt proste – wszyscy myślą, że zrozumieli
 • „Cieńka czerwona linia” między chaosem a agile
 • Wyższe szczeble zarządzania chcą „ciężkich” procesów
 • Kierownicy produktu nie trzymają się założeń
 • Wymaga zmiany kultury pracy i mierników

Na koniec drobna uwaga:
Odpowiedzialnością każdego specjalisty, w tym kierownika projektów, jest znać jak najwięcej różnych narzędzi i stosować te, które najlepiej spełnią cele postawione w danej sytuacji. Jak to kiedyś ujął mój kolega "chroń mnie Panie przed człowiekiem, który przeczytał tylko jedną książkę".


1 komentarz:

Sławek Sobótka pisze...

Strzał w 10:
"Zbyt proste – wszyscy myślą, że zrozumieli"