niedziela, 5 lutego 2012

Inicjowanie projektu

Według klasycznych metod zarządzania projektami, zanim zaczniemy projekt planować powinniśmy przeprowadzić fazę zwaną inicjowaniem projektu. Po szczegółowy opis co należy w tej fazie zrobić zapraszam do PMBOK'a czy innej książki. Chciałbym natomiast przypomnieć, że także w projektach wysoce innowacyjnych, realizowanych przy użyciu technik agile projekt zanim zaczniemy robić wypadałoby zainicjować. Być może, faza inicjacji jest w tych projektach jeszcze ważniejsza niż w projektach tradycyjnych, w których z założenia występuje mniej zmienności/niepewności.

Jim Highsmith w swoim klasyku nazwał pierwszą fazę projektu "Envision" czyli stwórz wizję tego, co chcesz dokonać. Cytując innego klasyka "zaczynaj z wizją końca". Im projekt bardziej innowacyjny i obarczony większą niepewnością tym tworzenie wizji tego, co ma być efektem projektu jest ważniejsze. Jeżeli tego nie zrobimy nie będziemy w stanie określić czy projekt jest prowadzony we właściwym kierunku ani czy odsniósł sukces czy nie. Po zestaw narzędzi do tworzenia wizji zapraszam do wspomnianej książki Hiugsmitha - w szczególności polecam "zdanie w windzie" oraz "pudełko produktu".

Nie zapominając o innych elementach, które powinny powstać w fazie inicjacji projektu, warto podkreślić, że wizja tego, co robimy jest elementem, który musi być znany całemu zespołowi wykonawczemu. Jest to szczególnie ważne w przypadku projektów informatycznych. Podczas realizacji takiego projektu wszyscy w niego zaangażowani wykonują de facto twórczą pracę podejmując dziesiątki decyzji dziennie. Dotyczących technologii, projektu interfejsu, projektu technicznego, wykorzystania wzorców, itp. Podejmowanie tych decyzji jest sporo łatwiejsze jeżeli wiadomo jaki ma być efekt końcowy. Efekt określony nie tylko poprzez funkcję, która jest do zrealizowania, ale także szerszą wizję tego, co chcemy osiągnąć. I po co. Jasne określenie celów, które przyświecają projektowi pomaga stworzyć efekt realizujący te cele. Jeżeli bowiem nie zostaną one zespołowi przekazane to prawdopodobieństwo ich zrealizowania jest dużo mniejsze. I właśnie z tego powodu w projektach agile przekazywana zespołowi wizja projektu powinna zawierać oprócz informacji o samym produkcie możliwie dokładne informacje o celach, które ten produkt ma realizować, klientach dla których jest przeznaczony oraz efekcie, który ma się pojawić po jego wdrożeniu. Im więcej informacji tym większe prawdopodobieństwo, że setki decyzji podejmowanych w trakcie realizacji projektu będą budowały jego sukces.

Dodatkowo pełna wizja projektu, łącznie ze spodziewanym sukcesem na każdej płaszczyźnie pomaga od strony motywacyjnej. Każdy woli pracować nad czymś ważnym i dużym zamiast nad kolejnym "ficzerem". Znowu cytując klasyka lepiej jest budować katedrę niż tłuc kamienie.

Na koniec jeszcze raz podkreślę: wizja to nie wszytko! Zachęcam do poczytania/zastanowienia się co jeszcze jest niezbędne do zrobienia na początku projektu, aby najbardziej jak to możliwe uprawdopodobnić sukces projektu.

Brak komentarzy: